MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBA PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ
MOKRA 194
42-120 MIEDŹNO, tel. 785 880 082

WYDARZENIA

12.01.2020

WYDARZENIE